ค้นหา

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย


                        ชื่อสามัญ  -

                        ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphiopedilum hirsutissimum

                        วงศ์ ORCHIDACEAE

                        ชื่ออื่น  -

                        ลักษณะทั่วไป เป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีลำลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมาก กว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้านดอกยาวและตั้งตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจำนวนมาก กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กลับ โคนกลีบสีน้ำตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคนสีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมทั่วทั้งกลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุดเล็กๆ สีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม

                       การขยายพันธุ์ แยกหน่อ

                       สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น

                       ถิ่นกำเนิด ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และชัยภูมิ

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น